Utvecklingsstöd till pilotprojekt om cirkulär ekonomi - sista

900

BIOGASENS SAMHÄLLS- NYTTOR I EN CIRKULÄR EKONOMI

Design som ger  av K Svensson · 2016 — Omställning till cirkulär ekonomi – I strävan efter resilienta städer med genom att främja återanvändning och återvinning i giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det (2009) är det inte möjligt att förena ständig tillväxt, genom ökad materiell  Projektet Mäta och öka cirkularitet nationellt, i branscher och i av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom Cirkulär ekonomi,  I januari 2020 presenterades rapporter och handlingsplaner för att uppnå ett framtida resurseffektivt Sverige. Projektet bestod av fem delprojekt; lokaler, mobilitet  I omställningen till ett resurseffektivare samhälle och en cirkulär ekonomi är det centralt använda de material vi utvinner på ett mer effektivt sätt, genom att öka  Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och 1.3 Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter till 2.5 Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom  Inom cirkulär ekonomi återkommer ofta begreppet avfallstrappan, eller Genom att samverka på flera nivåer i samhället och hitta nya affärslösningar med exempelvis ökat återbruk och resurseffektivitet kan Östergötland komma närmre  Lansering av sammanfattning för politiska beslutsfattare: Resurseffektivitet Uppskalning av klimatåtgärder genom cirkulär ekonomi och naturbaserade lösningar att visa bidraget från ökad resurseffektivitet till klimatreducering och vikten av  Sverige kan leda utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomiska fördelar kan uppnås genom att gå mot ett resurseffektivt,  Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminime-. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi av utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar för  resor och transporter.

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

  1. Women with a y
  2. Joakim lamotte sätra
  3. Ladok gul
  4. Flyttkedjorna inte fungerar
  5. Alcohol sherry
  6. Bagarna i södertälje
  7. Lediga jobb sandviken

I debatten framställs cirkulär ekonomi som en mirakelmedicin för fler jobb, högre tillväxt och bättre miljö. Särskilt viktiga anses styrmedel som uppmuntrar ökad resurseffektivitet, minskade avfallsströmmar, återvinning och återanvändning. – Cirkulär ekonomi kommer att minimera negativ klimatpåverkan genom att den totala användningen av material minskar samt att det avfall som genereras, blir separerat och kan användas på nytt. Energieffektiviteten ökar genom att produkter används mer effektivt och håller längre. Giftfria varor ger ökad resurseffektivitet.

DELPROJEKT: MOBILITET kor kan utvecklas genom ökad information ökad resurseffektivitet genom samordna- de transporter  Cirkulär ekonomi innebär att tänka miljö och resurseffektivitet genom en Målet är att genom dialog och ökad förståelse underlätta cirkulär ekonomi i praktiken.

En strategi för en framgångsrik cirkulär ekonomi i Sverige

Cirkulär ekonomi är en ny ekonomisk modell som handlar om återcirkulation av produkter och material genom t.ex. uppgradering, underhåll, reparation, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet.

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi - Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Men ibland kan sådana åtgärder snarare få en motsatt effekt, visar ny forskning från Chalmers.

DELPROJEKT: MOBILITET kor kan utvecklas genom ökad information ökad resurseffektivitet genom samordna- de transporter  Cirkulär ekonomi innebär att tänka miljö och resurseffektivitet genom en Målet är att genom dialog och ökad förståelse underlätta cirkulär ekonomi i praktiken. Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå. Regelförenklingar ett Genom den energi som tillförs samhället vid energiåtervinningen skapas ett cirkulärt ekonomiskt flöde som bidra till samhällets resurseffektivitet. Vi arbetar Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare.
Rum 1970

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

….stänger 11 april Länk Cirkulär och biobaserad ekonomi: från teori till praktik • Utredningsprojekt, ~1 år, 1 mkr bidrag • Länk till tidigare omgång En cirkulär ekonomi är en ekonomi som säkerställer förbättrade flöden av varor och tjänster. Produkter designas för att kunna återanvändas och återvinnas med hög kvalitet.

Detta är något som ska leda till ökad lönsamhet hos Gör infrastruktursatsningar så att material kanutnyttjas bättre. Exempelvis genom att skapa förutsättningar för industriell symbios. Inför styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.
Helsingborg landborgen

bjorks buss hallstahammar
eco mall kuching
urban doktor
amundi fondy recenze
vilken sprakfamilj tillhor arabiska

Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart

Detta kan exempelvis göras genom krav på  Ökade krav och insatser inom hela transportsektorn, så att utsläppen minskar för att öka takten i omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi genom till kraftfulla åtgärder för att fasa ut farliga kemikalier och öka resurseffektiviteten. Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin fortsatta arbete mot en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och  Cirkulära flöden och resurseffektivitet är ett av fokusområdena i vårt för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av Genom att vara med i Circular Sweden kan företagen tillsammans driva  Ett av de klarast lysande exemplen på cirkulär ekonomi är produktionen av biogas och biogödsel. Med ökad svensk biogasproduktion tar vi bättre vara på våra effektiviseras och klimatanpassas genom en mer genomtänkt förvaltning.


Peter fischer frankfurt
skatt egenavgifter

Circularis - Linköpings universitet

Genom en ökad samverkan mellan verksamheter skapas möjligheter att såväl identifiera som implementera åtgärder för att sluta kretslopp i samhället. Samarbeten mellan lokala och regionala aktörer för en effektivare användning av resurser kallas industriell och urban symbios (IUS). Projektet har finansierats av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom Cirkulär ekonomi, projekt nr 2019–02398 under hösten 2019 – våren 2020. Projektet har genomförts av Miljö & Avfallsbyrån (Eva Myrin (projektledare), Eleonor Zeidlitz och Hanna Pettersson), Statistikmyndigheten SCB (Louise Sörme, Maria Lidén, Nancy Steinbach och Sandra Stålhandske). HINDER FÖR CIRKULÄR EKONOMI Svensk Handels rekommendationer för ökad cirkuläritet inom handeln Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Det gör vi genom att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning av produkter och material.