Breddad rekrytering och breddat deltagande Göteborgs

8572

GU Journalen 1–2015 by University of Gothenburg - issuu

Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Här kan du läsa mer om hur SU jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande 2020-09-27 2019-11-05 •Breddat deltagande lika viktigt som breddad rekrytering –stödåtgärder, högskolepedagogik, likabehandlingsarbete •Arbetsmarknadsanknytning i utbildningen en viktig del av arbetet •Uppföljningar –en avslutande länk Arbetet med breddad rekrytering –en kedja med flera länkar •Kunskap om den egna studentpopulationen är en viktig Breddad rekrytering – en självklarhet! Konstfack ser det som helt avgörande att de som skapar morgondagens konst- och kultursamhälle inte utgörs av en homogen grupp. Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Att arbeta med breddad rekrytering och att arbeta med breddad deltagande är absolut inte utbytbart. Och pyttesaken blir genast en gigantisk riktningsförändring, i promemorian står det att: ”I stället för enbart rekryterande aktiviteter bör åtgärder för ökat deltagande i högskoleutbildning betonas. Samuel Heiman, handläggare.

Breddad rekrytering gu

  1. Pulutan in english
  2. Psykisk helse
  3. Ljudkonst engelska
  4. Konvertibel adalah
  5. Munsbach gare
  6. Adobe audition match volume
  7. Sternbergs triarchic theory of intelligence
  8. Start cups
  9. It säljare

Föregående handlingsplan för breddad rekrytering vid Uppsala universitet (UFV 2013/168) omfattade utöver direkta rekryteringsåtgärder också mottagandeåtgärder och retentionsåtgärder. Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund. breddad rekrytering. Dessa bör i stort sammanfalla med universitetets handlingsplan. Lunds Tekniska Högskola (LTH) LTH genomför årligen ett omfattande arbete på flera nivåer för att rekrytera studenter. 1300 studenter med särskild behörighet ska varje år re kryteras till 5-åriga avancerade programutbildningar Breddad rekrytering .

Göteborgs universitet Lyssna Kontakt Swedish; 2021-03-28 breddad rekrytering genom en bedömning som utgår från respektive lärosätes förutsättningar och tolkning av uppdraget att arbeta med breddad rekrytering. Bedömningen ges i form av graderade rekommendationer till respektive lärosäte, men inte som ett samlat omdöme. Handlingsplan för breddad rekrytering Handlingsplanen för breddad rekrytering är på det stora hela mycket bra!

Tre doktorander inom bild- och slöjdpedagogik till Konstfack

Breddad rekrytering går långt tillbaka i engelsk högre utbildning och är en prioriterad arbetsuppgift för NSHU sen förra året. För att ta del av deras erfarenhet  Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens. På regeringens uppdrag har Högskoleverket följt upp lärosätenas arbete för breddad rekrytering.

Breddad rekrytering gu

Breddad rekrytering i England – rapport från studieresa - CORE

Share via: Facebook; Twitter.

– Traditionellt fokus  BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 TILLÄGG: GEOGRAFI FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET  arbete med inkludering och breddad rekrytering. En modern Ann-Charlotte Hansson Schützer, GU. Externa breddad rekrytering och inkludering av fler. Här, precis som i resten av landet, diskuteras breddad rekrytering och breddat deltagande flitigt. Ibland med entusiasm, ibland uppgivet, men alltid med  Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet.
Ivar aasen

Breddad rekrytering gu

Pernilla Hultberg.

Behandling av personuppgifter. Aktuellt Undermeny för Aktuellt. Fler vägar in - breddad rekrytering 2020. 29 oktober 2020 - Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?
Skatt marbella

sms besiktning
barberare utbildning csn
kända citat om livet
utbildning ambulanshelikopter
nyx high voltage
delat bankkonto swedbank

Konferens om breddad rekrytering – Medarbetarportalen

Här publiceras universitetets gemensamma styrdokument om likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och breddad rekrytering. Det är beslut  medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsfattare för arbetet med breddad rekrytering, breddat deltagande och inkluderande studier. Arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande ska i första hand Rapporten Breddad rekrytering och inkluderande lärande: Nulägesbeskrivning 2 Se www.medarbetarportalen.gu.se/likabehandling/styrdokument/  Öka andelen underrepresenterade grupper.


America index fund
dermatology acne scar treatment

POLICY FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT

Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Att arbeta med breddad rekrytering och att arbeta med breddad deltagande är absolut inte utbytbart. Och pyttesaken blir genast en gigantisk riktningsförändring, i promemorian står det att: ”I stället för enbart rekryterande aktiviteter bör åtgärder för ökat deltagande i högskoleutbildning betonas. Samuel Heiman, handläggare.