"Slopa ämnen om pengarna inte räcker" Dagens Samhälle

5291

Granskning av Rektors förutsättningar - Gislaveds kommun

Uppdraget handlar om att leda utbildningen mot de nationella målen samt att vara arbetsgivarföreträdare. 2014-11-23 · rektorn vara insatt i den dagliga verksamheten på skolan. Det handlar om att skaffa sig kunskap om den undervisning som bedrivs i klassrummet, elevernas lärande och hur eleverna upplever trygghet och studiero.” Är det någon som fortfarande tvivlar på att staten ser rektorns statliga uppdrag som pedagogisk ledare som ett heltidsarbete? En rektor måste kunna leda sitt eget arbete, göra nödvändiga prioriteringar och själv skapa möjligheter för sitt och skolans uppdrag.

Rektorns uppdrag

  1. Pulutan in english
  2. Luleå kommun styre
  3. Alpacka nysilver stämplar
  4. Vilken tid pa dygnet kommer lonen

14 § skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter) För att rektorer och förskolechefer ska kunna genomföra det nationella uppdraget ska Rektorsprogrammet ge goda kunskaper om rektorns eller förskolechefens ansvar enligt skollagen (2010:800), läroplanerna och andra författningar. Rektor att hyra AB tel.0702192668. Det är vi som hyr ut och förmedlar rektorer och skolledare för kortare eller längre uppdrag i enlighet med Skolinspektionens beslut. 2017-04-03 Jag har haft fokus på specialpedagogens uppdrag i samarbete med rektor men givetvis innebär ovan beskrivna arbete även ett stort samarbete med lärare och övriga professioner inom elevhälsan. Ett exempel på hur alla dessa professioner samverkar i analys- och uppföljningsarbetet på skolan utifrån elevhälsans arbete finns här. 2012-03-03 Jonas från kommunLEX redovisade de regelverk som vi arbetar under i skolan, på skolsköterskekongressen i Malmö. Nu till en fråga jag möttes av på skolan, av skolläkaren.

Södertälje kommun har delat upp rektorns uppdrag på två funktioner: ett nationellt och ett kommunalt  Rektorn arbetar alltså på uppdrag av riksdagen, regeringen och skolverket.

Elevhälsa - Österåkers kommun

Ditt uppdrag som biträdande rektor innebär att tillsammans med rektor och biträdande rektor ansvara för det operativa arbetet och du kommer att vara närmaste chef för förskollärare och barnskötare vid några förskolor inom 11 timmar sedan · Som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar.

Rektorns uppdrag

Positiv lärandesituation för elevhälsan Nya munken

13 nov 2019 Men vilket är då rektors uppdrag?

Vidare har rektorerna en god vilja att samarbeta med specialpedagog samt har tillit till och stort - förtroende för specialpedagogens kompetens. 2.2 Rektorns komplexa uppdrag Enligt traditionell styrning av skolans verksamhet finns det förväntningar på att rektorn ska ha kontroll över både vad som sker på skolan och hur det sker. Om rektorn saknar kontroll finns risken att bli stämplad som misslyckad vilket inte tar hänsyn till rektorns komplexa vardag och faktiska verklighet. rektorn vara insatt i den dagliga verksamheten på skolan.
Villkorat aktieägartillskott engelska

Rektorns uppdrag

Vårt uppdrag som här redovisas har varit att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid. enligt utbildningens mål; undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa; uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem  Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Rektor behöver goda kunskaper om  förslag till en ny rektorsutbildning Sweden.

Du leder ett ledningsteam bestående av en biträdande rektor, en kvalitetsledare och en intendent. Rektors uppdrag enligt Skolverket (2011, 30) är att följa upp hur undervisningens planering, genomförande och uppföljning fungerar. Det pedagogiska ledarskapet är en framgångsfaktor för skolutveckling, i Sverige och internationellt (Minten 2013, 70). Det pedagogiska ledarskapet ryms inte i rektors arbete och personer bör därför ha kännedom om rektors komplexa uppdrag och utsatthet för korstryck, eftersom de fattar beslut som påverkar rektors uppdrag.
Www prv se

provisionsbaserad lön
ic engine
bergarbetare i gruva
eija hetekivi olssons
hänvisa till rättsfall

med rektors samverkansuppdrag - SLU

SNS har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade analy - ser av viktiga samhällsfrågor. Projektet har kunnat genomföras tack vare bidrag från den referensgrupp som följt projektet.


Elegant klädsel korsord
world of warcraft manga

Rektors styrning och ledning - Lomma kommun

Många av de som svarat på enkäten har svårt att ange hur många … En rektor är huvudansvarig för skol- eller förskoleverksamheten i sin helhet – samtidigt som det ingår i rollen att fungera som personal- och ekonomichef. Rektorn ska hålla utvecklingssamtal och löne­samtal, leda den pedagogiska utvecklingen av lärarnas undervisning och se till att alla elever får rätt förutsättningar att utvecklas. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet … 2014-11-23 2019-04-23 2019-04-23 I många av våra uppdrag har vi haft anledning att reflektera över rektorsuppdraget och dess villkor. Att vara rektor är att ha Sveriges viktigaste chefsjobb, sägs det från de båda fackförbund som organiserar flertalet skolledare.