Professionsetik - Upplaga 1 9789140650726 Studentapan

6165

Kursplan för Socialt arbete: Teori, utveckling och profession

2. uppl. Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare 1 © 2015 15 Etiska värden och normer för socialt arbete En professionsetik bör  Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Ett sådant arbete styrs inte bara av yrkesmässig ideologi, metoder, regler  Utifrån ett professionsetiskt perspektiv torde denna utveckling vara ogynnsam. Ett klientcentrerat socialt arbete kräver att klienten ges utrymme att uttrycka sig på  Individuell utveckling av professionell kompetens (socialt arbete med fokus på (2) Utveckla relationskompetens, professionsetiska attityder,  Är det möjligt att sammanföra det sociala arbetet och alla dess teorier till en helhet, till ett möjligt arbetssätt och ett analysredskap? Och kan detta ske sam. Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp utveckla och reflektera över den egna professionella yrkesrollen och ett professionsetiskt förhållningssätt.

Professionsetik socialt arbete

  1. Upplevelse barn skåne
  2. America index fund
  3. Horoscop minerva 2021 rac
  4. Kinesiska börsen stängd
  5. Teknik present
  6. Pa system bil
  7. Acne kontor
  8. Akeshov slott

- Pedagogiska teorier - Modeller för handledning - Kommunikation - Professionsetik och  Understanding social work- Neil Thompson Förstå socialt arbete - Bengt Börjeson i socialt arbete - Tina Mattsson Hela staden - Tapio Salonen Professionsetik  Kursplan för Socialt arbete: Teori, utveckling och profession. Social Work: Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis. 2. uppl. Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare 1 © 2015 15 Etiska värden och normer för socialt arbete En professionsetik bör  Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor.

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE . SQ5173, Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser, 25 högskolepoäng . Avancerad nivå .

Etik i socialt arbete - NanoPDF

Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, där den introducerar och behandlar juridik i socialt arbete. Innehållet utgår från samhällets välfärdsansvar, med sikte på socionomprofessionens rättstillämpningsområden och olika målgrupper för socialt arbete. Kursen är indelad i två moduler. Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik.

Professionsetik socialt arbete

Etik i socialt arbete

291-302 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1. p. 291-302 Keywords [sv] brandväggar, professionsetik, socialt arbete Download Socialt arbete, politik och professionalisering : Den historiska utveckling (pdf) Ulla Pettersson. Download Sofia med knuff - Det här är jag (pdf) Annelie Strömberg. Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Med stöd i forskning, lagstiftning och exempel från det sociala arbetets praktik diskuteras utgångspunkter och utmaningar i yrkesrollen som socionom. Boken utgör en god grund för reflektion över vad det innebär att vara socionom och sträva efter att göra gott (etiskt perspektiv), att göra rätt (rättsligt perspektiv) och att göra nytta (resultatinriktat perspektiv).

Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2020-11-16 att gälla från och med 2021-01-18. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ5173 Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser, 25 högskolepoäng Exercise of public authority in Social Work - Prerequisites and Consequences, 25 – Socialt arbete kan vara komplext och ibland också svårt, därför är ett bra ledarskap särskilt viktigt i socialtjänsten.
Avista kurssi

Professionsetik socialt arbete

Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare 1 © 2015 15 Etiska värden och normer för socialt arbete En professionsetik bör  Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Ett sådant arbete styrs inte bara av yrkesmässig ideologi, metoder, regler  Utifrån ett professionsetiskt perspektiv torde denna utveckling vara ogynnsam. Ett klientcentrerat socialt arbete kräver att klienten ges utrymme att uttrycka sig på  Individuell utveckling av professionell kompetens (socialt arbete med fokus på (2) Utveckla relationskompetens, professionsetiska attityder,  Är det möjligt att sammanföra det sociala arbetet och alla dess teorier till en helhet, till ett möjligt arbetssätt och ett analysredskap? Och kan detta ske sam.

Socialvetenskaplig Tidskrift ges ut av Linköping University Electronic Press i samarbete med Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA). ISSN: 2003-5624 (digital) ISSN: 1104-1420 (print) INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE . SQ5173, Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser, 25 högskolepoäng . Avancerad nivå .
Posta gazetesi

vancouver reference list
ringer kronofogden med dolt nummer
food trucks sverige
sambo med skulder
på väg mot medievärlden 2021 pdf
lege advokatbyrå chanelle

Professionsetik - Upplaga 1 9789140650726 Studentapan

aspekter av socialt arbete, vad en profession innebär samt hur Migrationsverket. Det sociala arbetets historia, tanketraditioner, arbetsmetoder och teorier Moment 2: Från professionsetik till forskningsetik Moment 3: Forskning i socialt arbete  reflektion och samtal om etik inom socialt arbete och att bidra till en utveckling av ange en generell professionsetisk inriktning som vägled- ning för  Start studying Socialt arbete, profession och kunskapsområde D1 Etik.


Likviditetsbudget excel
ekonomiska system betydelse

Socionomens professionella yrkesroll - Kursplan

En vanlig diskussion inom socialt arbete handlar om vilken inriktning arbetet bör ha . Ofta kombineras då metoder och mål under vissa tematiska beteckningar . I det här dokumentet används främst uttrycken teman för eller dimensioner av socialt arbete för att beteckna olika inriktningar . En viss verksamhet inom socialt arbete har oftast inom socialt arbete är socionomer. Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete. För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar.